最新更新日:2020/07/10
本日:count up120
昨日:153
総数:278896
通常授業が始まりました。感染症対策を講じながら、授業を始めていき、学校生活のリズムを身に付けることができるように支えていきます。
eライブラリ
かなえよう、あなたの夢と志
さあ学びにいこう
eライブラリ QRコード

Mga kailangan dalhin sa araw ng pasok sa May 21 (Thurs) at May 22 (Fri)

Tungkol sa pagsisimula ng klase at schecule ng hanggang sa September

 Dumating na ang notice mula sa Aichi Board of Education at Anjo City Board of Education.
 Bilang response dito, nag-post kami sa website ang mga tungkol sa 「pakikitungo sa school」kaya’t mangyari suriin ito.

Tungkol sa pasisimula ng klase at schedule hanggang sa September
Pakikitungo ng school hanggang sa September

IMPORMASYON TUNGKOL SA PAGTUGON SA PAGHABA NG PANSAMANTALANG PAGSASARA NG PAARALAN

 Nais naming ipaalam ang paraan ng pagtugon ng paaralan na nakasulat sa ibaba may kinalaman sa paghaba ng pansamantalang pagsasara ng paaralan hanggang May 31st (Sun).

◆TUNGKOL SA ARAW NG PASOK
 ・Itatakda namin ang 5/7 (Thu) at 5/8 (Fri) bilang araw ng may pasok (Bukas ang Classroom for Voluntary Attendance). Pakisuyong pumasok alin man sa dalawang araw na pwede kayo.
 ・Pangunahin ng ihahatid at sundo ng mga magulang ang bata sa pagitan ng oras na 8:30〜16:00. Gayunpaman, pakisuyong tumawag sa class adviser kung pupunta kayo ng mas maaga sa 8:30 am o kaya ay hindi kayo makakapunta.
 ・Pagkadating sa paaralan, pakisuyong pumasok sa kani-kaniyang classroom ang mga grade 3, 4, 5 mula sa central entrance (south side ng faculty room) at ang mga grade 1, 2, 6 mula sa entrance ng south building. (Pakisuyong magdala ng sariling slippers.)
 ・Pagkapasok, susuriin namin sa pasukan ng bawat grade ang kalagayan sa kalusugan ng mga bata. Pakisuyong itala sa “Health Checklist (Thermometric Card)” ang resulta sa pagkuha ng body temperature araw-araw kabilang na sa panahon ng Golden week at ipasa ito sa in-charge na guro kapag pumasok.
 ・Pakisuyong gumawa ng mga hakbang sa pagpasok tulad ng pagsuot ng mask at iba pa upang maiwasan ang pagkahawa.
 ・Nais naming ibigay ang mga inihandang materyal sa pag-aaral sa bawat grade tulad noong araw ng pagpasok sa paaralan upang maipagpatuloy ang pag-aaral sa bahay.
 ・Ang mga kailangan ipasa sa araw ng pagpasok ay makikita sa “登校日の持ち物 – MGA KAILANGAN DALIN SA ARAW NG PASOK” na nasa ilalim ng “学校配布文書 - MGA DOKUMENTO NA IPINAMAHAGI NG PAARALAN” kung kaya pakisuyong tignan ito.
 ・Magpapamigay kami ng mga materyal sa pag-aaral kung kaya pakisuyong magdala ng hand bag.

登校日の持ち物について【5月7日、8日】【Tagalog】

 Naglabas na ng state of emergency kung kaya pakisuyong huwag lumabas ng hindi kinakailangan, iwasan na magkasabay-sabay ang tatlong kondisyon (saradong lugar na walang bentilasyon, madaming tao, pakikipag-usap o pagsasalita ng malapit) at mag-ingat ng mabuti sa pangangalaga sa kalusugan. Kung may sintomas ng sakit tulad ng lagnat ang mismong estudyante o miyembro ng pamilya, pakisuyong huwag ng pumasok at tumawag sa class adviser.
 Gayunpaman, pakisuyong isaalang-alang na maaaring magkaroon ng pagbabago depende sa pagkalat ng nakakahawang sakit at tagubilin mula sa Aichi Prefecture Board of Education at Anjo Board of Education.

Patungkol Sa Paghaba Ng Pansamantalang Pagsasara Ng Eskuwelahan

 Naglabas po ng notice ang Anjo City Board of Education patungkol sa paghaba ng pansamantalang pagsasara ng eskuwelahan. Naka publish po ito sa homepage ng eskuwelahan sa ilalim ng 「学校配布文書 Mga Dokumento Galing Sa Eskuwelahan」at may pamagat na 「臨時休業期間の延長について Patungkol Sa Paghaba Ng Pansamantalang Pagsasara Ng Eskuwelahan」. Kung maaari po lamang ay pakisuri ito.

【Mga Pangunahing Nilalaman】
・Temporary Closure Period・・・Hahaba poi to hanggang May 31th (Sun), 2020
・Classroom For Voluntary Attendance・・・Patuloy ang pagsasagawa nito.
 ※Patuloy din ang voluntary attendance para sa mga batang gumagamit ng Jidou Club.

 Gayon man, ipapaalam po namin sa inyo ang pagtugon ng ating eskuwelahan sa pamamagitan ng homepage o email sa mga susunod na araw. Bagaman ito po ay nakakabahala, nais po namin hingiin ang inyong pang-unawa at pakikipag ko-operasyon.

Patungkol Sa Paghaba Ng Pansamantalang Pagsasara Ng Eskuwelahan

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
安城市立二本木小学校
〒446-0055
愛知県安城市緑町1丁目23番地1
TEL:0566-76-4449
FAX:0566-76-4407